Thay vì bạn phải vác theo hàng chục cái thẻ thành viên khi đi mua đến từng cửa hàng khác nhau, tại sao bạn lại không gộp tất cả các thẻ vào một ứng dụng di động (app mobile) lữu trữ…